Resources

Posted inResources
Manual for Mindful Educators

உளவிழிப்புணர்வு கல்வியாளர்களுக்கான இந்த கைந்நூலானது சமூக மனவெழுச்சி கற்றலுடன் உளவிழிப்புணர்வை புரிந்து கொள்ளவும் பயிற்றுவிக்கவும் விரும்பும் ஆசிரியர்கள் மற்றும் கல்வியாளர்களுக்காக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. கைந்நூல் ஆங்கிலம் மற்றும் இலங்கையின் இரண்டு தேசிய மொழிகளான சிங்களம் மற்றும் தமிழ் ஆகிய மொழிகளில் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாகும். இந்த கைந்நூலில் மாணவர்கள் மற்றும் சமவயதினரின் கற்றல் சூழலையும் நல்வாழ்வையும் மேம்படுத்த ஆசிரியர்களுக்கு வகுப்பிலும் பாடசாலையிலும் உளவிழிப்பை பயன் கொள்வதற்கான பயிற்றுவித்தல் தொடர்பான ஆலோசனைகள் உள்ளடங்கியுள்ளன. மேலும் தகவல் தேவைப்பட்டால் mindfuleducatorssl@gmail.com க்கு மின்னஞ்சல் செய்யவும்.

Posted inResources
Manual for Mindful Educators

සතිමත් ගුරුවරු සඳහා වන අත්පොත යනු සමාජ චිත්තවේගීය ඉගෙනීම සමඟ සිහිය අවබෝධ කර ගැනීමට සහ පුහුණු කිරීමට කැමති ගුරුවරුන් සහ අධ්‍යාපනඥයින් සඳහා අදහස් කරන අත්පොතකි. අත්පොත ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් මෙන්ම ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික භාෂා දෙක වන සිංහල සහ දෙමළ යන භාෂාවලින් ලබාගත හැකිය. මෙම අත්පොතෙහි සිසුන්ගේ සහ සම වයසේ මිතුරන්ගේ අධ්‍යයන පරිසරය සහ යහපැවැත්ම වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා ගුරුවරුන්ට පන්තියේදී සහ පාසලේදී සිහිය භාවිතා කළ හැකි ආකාරය පිළිබඳ පුහුණුවීම් සම්බන්ධ උපදෙස් ඇතුළත් වේ. වැඩිදුර තොරතුරු අවශ්‍ය නම් mindfuleducataorssl@gmail.com විද්‍යුත් තැපෑලෙන් එවන්න.

Posted inResources
Manual for Mindful Educators

The Manual for Mindful Educators is a handbook intended for teachers and educators who may wish to understand and practice mindfulness together with social emotional learning. The Manual is available in English as well in the two national languages of Sri Lanka, Sinhala and Tamil. This Manual includes practice-related advise on how teachers can use mindfulness in class and in school, in order to improve the academic environment and well-being of students and peers. Please email mindfuleducatorssl@gmail.com if further information is needed.

Posted inResources
Scientific Basis of Mindfulness – Click to Open

A power-point presentation by Dr Tara de Mel describing the benefits of mindfulness and the scientific basis.

Posted inResources
Report of Workshops for Primary Teachers in the Western Province – Click to Download

Mindfulness for Primary School Teachers is a course currently conducted by the Open University of Sri Lanka (OUSL). It was introduced at the Ministry of Education in June 2019 to motivate primary school teachers to enroll in the course. This program was facilitated by Dr. Tara de Mel. Prof Lekamge, Head of the OUSL Department of Education, introduced the program to the participants. At the introductory session, Niluka Gunawardena and Dinusha Wickremesekera introduced the concept of mindfulness with the participants engaging in a brief mindfulness practice. After this program Dr. Tara De Mel with the Ministry of Education, with funding from the Sri Lanka Association for the Advancement of Education and Atlas Axilla Co. (Pvt) Ltd facilitated the conducting of 8 programs on Mindfulness for Primary School Teachers from national schools, nearest school is the best school program, from the Western Province.

Posted inResources
Mindfulness in Sports – Click to Open

Mindfulness is a useful mental skill and training, that can be used by all sports-educators like Coaches, as well as by sports personnel irrespective of the type of sports practiced. Just as much as the sportsperson will include physical training in the field or the gym or the nets into a daily routine, mindfulness training should be included into the daily time table. The latter develops and regenerates brain cells and neurons, just like physical training develops muscles of the body and generates fitness.

Posted inResources
Tilli – Click to Open

Tilli is a social-emotional learning tool that helps 5-10-year-olds build three critical competencies: meta-cognition, empathy, and critical thinking. Young children who are equipped with specific tools that help build competencies and mind-sets, would be better able to lead a safer, healthier, and happier life. Tilli uses game-based techniques to help children build resilient mental models around topics like trust, empathy, consent, and boundaries. At the core of this learning journey is instilling a sense of intentionality and mindfulness at a very young age so that kids not only reflect on their own emotions and actions but also those of others. The practice of mindfulness, when introduced to children at any age will help them develop resilience, patience, kindness and empathetic behaviour towards peers and school associates. It is useful to introduce simple & interesting mindfulness practice techniques (eg, mindful listening, mindful sitting, mindful walking) in parallel, when introducing the valuable techniques built into Tilli.

Posted inResources
Certificate course on mindfulness – Click to Download

These twelve modules were prepared for a ‘Certificate Course for Educators in Mindfulness’ at Sri Lanka Foundation Institute, Colombo. Nuances of the practice of mindfulness and the all the more important benefits accrued through practicing it consistently are explained in simple easy to understand language underpinned by the research findings of the globally recognized neuroscientists and expert practitioners of mindfulness meditation. The aim of these modules is to compile and construct the essential knowledge and understanding on Mindfulness Practice in a summarized format so that they could provide a structured curriculum for learning this life long practice.

Posted inResources
Resting in Mindfulness – Click to Open

This article underscores the importance of enjoying a real rest so that the well being of our mind and body continues to improve. The ill effects of the power of restlessness and the proven track for overcoming it are briefly explained in the light of the research findings in neuroscience and the experience of well known experts in mindfulness meditation.

Posted inResources
Mindfulness Practices – Click to Download

Commonly used practices where mindfulness can be incorporated into a daily schedule have been included. These simple techniques will allow the educator to practice mindfulness at home and with the family or friends, as well as to use in a classroom or in a school-based setting. These practices are easy to master, and are affordable so that even in socially disadvantaged schools these can be put to effective use.